Konečná úprava steny je zásadný estetický prvok stavby. Dodá jej farebnosť, členitosť a najmä ochranu. Fasádne omietky či farby však už nie sú výhradne záležitosťou vonkajšej úpravy domov. Ich využitie nájdeme aj v interiéri, kde rozličné typy, štruktúry a farby fasád sú moderným, ozvláštňujúcim dekoračným prvkom. Ponúkame zhotovenie fasády pre všetky typy stavieb.

Bytovka (strojové omietky + fasáda)

Skalica Lúčky / August 2012

RI SERVICE (zhotovenie fasády)

Skalica / Marec 2013